پست دردناک رضا صادقی

 


(این زن هـمسرش روى دامن پاکش از دنیا رفت چون فقط هـزینه دارو نداشت ... چون فقط همسرش و داشت ، چون فقط بهش وابستگى داشت .... انگار دیدن درد هر روزى شده صحنه تماشا .... گریه نکن مادرم ، پدر از درد تو درد داشت .... اهاى ادم بزرگا ، خوب حرف بزنا ، اقایان ...... این ادما سفره هاشون که پر نشد هیچ ، سفر کردن ..... سر خیابون جون ندادن حق مسلم ماست
-----------------------------------------------------------

اى کاش بجاى حرفهـاى توهین امیز و تهمت یکم بحثهاى سازنده میکردین دوستان ..... هـمه ما ها به اندازه خودمون دست یارى داریم فقط مسئله اینجاست که اگه عنوان بشه میشه تظاهر و اگر کتمان بشه میشه ...... به خودمون بیایم ، درد امثال این زن این بحثها نیست .... کاش میتونستم همه چیزو بگم ... از ماست که بر ماست
ممنونم از اون دسته دوستانى که از من حمایت میکنن ، خدا بدادمون برسه .... از اینهمه نا مردمى ها قلبم داره میمیره کم کم
من از تو میپورسم خدایاااااااا ... اینجا زمینه یا جهـنم)

منبع : اینستاگرام رضا صادقی

 

/ 0 نظر / 23 بازدید