آکورد آهنگ یه حرفایی

ریتم:4/4

F#m...B..F#m.........C#m.........F#m..C#m  

یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست

C#m.F#m.G#m............A.......B.........A

از اون حرفای تلخی که مثه شعر فروغ زیباست

F#m...B..F#m.........C#m........F#m..C#m  

از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنوع

C#m.F#m.G#m............A.......B.........A

از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو

.......A..........................C#m

ازاون حرفا که می ترسیم از اون حرفا که باید زد

.......B....................G#m

از اون درد دلای خون از اون حرفای خیلی بد

F#m.....................A

نگفتی و نمیگم ها حقیقت های پنهونی

C#m.......B.............A.....................B

از اون حرفا که می دونم از اون حرفا که میدونی

B........F#m.......C#m...........G#m

(به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم

C#m.B.A.................B..............A

منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم)2

C#m................................F#m

یه حرفایی همیشه هست که از درد توی سینه ست

.........C#m..................................D

مثه رپ خونی شاهین پر از عشق و پراز کینه ست

C