امشب ای دوست

دوستان جمع اند امشب صحبت یاران خوش است

نغمه آواز و ساز و ناز دل داران خوش است

مطرب از شادی چنین گوید مرا در گوش جان

که این غزل خوانی به عشق بزم می خواران خوش است

میدانم امشب حال دوستان خوش است

 

/ 0 نظر / 32 بازدید