اکورد خالی

A - C - Bb - Gm - Bb7 - A - Asus4-A) 2

A Asus4 A Bb7 Gm Bb C Dm C Dm

من ، خالی از عاطفه و خشم .. خالی از خویشی و غربت .. گیجو مبهوت بین بودنو نبودن

A Asus4 A Bb7 Gm Bb C Dm C Dm

عشق ، آخرین همسفر من ... مثل تو منو رها کرد ... حالا دستام مونده و تنهایی من

[Bb7 - A - Bb7 - A - Gm - Dm - Gm - A

A Asus4 A Gm Bb C Bb A Gm

ای دریغ از من ... که بیخود مثل تو گم شدم ... گم شدم تو ظلمت تن


A Asus4 A Gm Bb C Bb A Gm

ای دریغ از تو ... که مثل عکس عشق ... هنوزم داد میزنی تو آینه ی من


A - C - Bb - Gm - Bb7 - A - Asus4-A] 2

A Asus4 A Bb7 Gm Bb C Dm C Dm

آه ، گریمون هیچ خندمون هیچ .. باخته و برندمون هیچ .. تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ
A Asus4 A Bb7 Gm Bb C Dm C Dm

ای ، ای مثل من تکو تنها .. دستامو بگیر که عمر رفت .. همه چی تویی زمینو آسمون هیچ

[Bb7 - A - Bb7 - A - Gm - Dm - Gm - A]ای دریغ از من ...


A - C - Bb - Gm - Bb7 - A - Asus4-A] 2


آه گریمون هیچ ...

Bb7 - A - Bb7 - A - Gm - Dm - Gm - A]

A Asus4 A Gm Bb C Bb A Gm

بی تو میمیرم ... همه بودو نبود بیا پر کن ... منو ای خورشید دلسرد

A Asus4 A Gm Bb C Bb A Gm

بی تو میمیرم ... مثل قلب چراغ نور تو بودی ... کی منو از تو جدا کرد

[A - C - Bb - Gm - Bb7 - A - Asus4-A] 2

/ 0 نظر / 18 بازدید