دریفت زندگی

گاهی تو زندگی مجبوریم دریفت کنیم اما نه برای گرد و خاک کردن  از ترس برخورد با مانع روبرو. حتی اگه مهارت شو نداشته باشیم هزار و یک اتفاق دیگه به سر خودمون بیاریم. تو لحظه برخورد.  مغزمون کار نمیکنه در یک آن سرو ته میشیم فقط همینو میخوایم. شاید چپ کنیم شاید چرخامون قفل کنه اصلا ماشین مناسب این کار نیست(استعاره از خودمون) و اصلا خیابون شهر مناسب این کار نیست ولی زندگی عجیب شبیه پیست اتومبیل رانی با این که هر چقدر فکر میکنیه این پیچ و میشناسی اون پیچو میشناسی همه مسیر رو  حفظی و روش فکر میکنی و برنامه ریزی میکنی ولی بازم امکان این هست که کنترولت رو از دست بدی!! ولی فقط میخوایم برخورد نکنیم با اونچه که سر راهمون و راه فراری نداریم برخورد نکنیم همین. حتی اگه به خطرش به هیجانش بی ارزه!!!


 

/ 0 نظر / 28 بازدید